Čistota verejných priestranstiev

Na miestach, kde je voľný pohyb psov povolený, má obec povinnosť umiestniť kontajnery na psie exkrementy, ako aj zabezpečiť ich vyprázdňovanie.
Zberné nádoby na psie exkrementy sú označené obrázkom psa na bielom podklade a opatrené zásobníkom na ekologické vrecúška. 

V našej mestskej časti máme množstvo košov na psie exkrementy, ktoré sa nachádzajú v blízkosti miest s voľným pohybom psov povoleným.

Obsluha a doplňovanie vrecúšok na psie exkrementy prebieha v stanovených intervaloch – 3x týždenne (Ú, Š, So).

Miesta, kde sú umiestnené zberné nádoby na psie výkaly, sú miesta, kde je voľný pohyb psa povolený!
 
Pokiaľ sa v blízkosti nenachádza kôš na psie exkrementy je možné využiť i zbernú nádobu na uličné smeti.
Kto znečistí verejné priestranstvo, je povinný ho vyčistiť a keďže za psa zodpovedá držiteľ, je povinný vyčistiť miesto práve on. 

Držiteľ, ktorý nevyčistí znečistené miesto po svojom psovi, poruší zákon a môže dostať v blokovom konaní pokutu do výšky 33,19 €, v priestupkovom konaní podľazákona  č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, v znení neskorších predpisov pokutu do výšky 65 €.  Dokonca keď sa dokáže, že exkrementy z chorého psa sa stali zdrojom nákazy, môže dôjsť aj k trestnému stíhaniu za úmyselné šírenie nákazlivých chorôb.Posledná aktualizácia: 19.08.2016 10:03