Strata a krádež psa

Po zistení straty svojho psa by sa mal majiteľ v prvom rade pokúsiť o jeho svojpomocné vyhľadanie. Ak je jeho hľadanie neúspešné, mal by túto skutočnosť oznámiť v čase od 7oo h – 19oo h na Slobodu zvierat, Polianky 8, č. tel.: 16 187 ( z mobil. telefónu predvoľba 02) , kde si zaznamenajú potrebné údaje o stratenom psovi a v prípade nájdenia psa budú majiteľa informovať o jeho náleze. V prípade, že stratený pes bol odchytený, je jeho držiteľ povinný si ho prevziať a uhradiť náklady spojené s odchytom a so starostlivosťou o psa.  Ak si držiteľ neprevezme odchyteného psa do 7 dní po oznámení, bude takýto pes považovaný za psa bez majiteľa a umiestnený do útulku, prípadne darovaný.

Ak sa pes nenájde, majiteľ psa je povinný do 30 dní oznámiť túto stratu miestnemu úradu. Pes bude vyradený z evidencie.
Pri podozrení na krádež psa by mal jeho majiteľ podať oznámenie  na políciu, ktorá začne vo veci konať.


Posledná aktualizácia: 23.05.2014 10:48