Veterinárna asanácia

Sloboda zvierat je zmluvne viazaná zabezpečovať veterinárnu asanáciu na území celej Bratislavy. Ide o:
  • odchyt zabehnutých, opustených a túlavých zvierat, ich umiestnenie do útulku, prípadne ich utratenie
  • zber a ďalšie naloženie s telami uhynutých živočíchov (kadáverov)
  • spolupôsobenie pri realizácii opatrení vyhlásených príslušnými protinákazovými komisiami
Uhynutie túlavého zvieraťa

Povinnosť oznámiť výskyt uhynutého tela zvieraťa má ten, kto jevlastníkom, nájomcom alebo správcom komunikácie, či pozemku. V mestskej časti Bratislava - Nové Mesto sa táto skutočnosť nahlasuje Slobode zvierat alebo na referáte životného prostredia MÚ č. tel.: 492 533 81.
Sloboda zvierat (tel. číslo 16 187) musí zabezpečiť odvoza neškodné odstránenie tiel uhynutých túlavých  zvierat z verejného priestranstva do 48 hodín.


 Uhynutie chovaného zvieraťa
 V prípade uhynutia chovaného zvieraťa možno psa priviezť a odovzdať na Slobodu zvierat alebo na Štátny veterinárny a potravinový ústav: 
  • Útulok Slobody zvierat, Polianky 8 (Dúbravka, pri Veterinárnej poliklinike) od7oo h do 19oo h, tel. č.: 16 187
  • Štátny veterinárny a potravinový ústav,Botanická 15 ( pri Botanickej záhrade) , tel. č.: 60 257 333 (nepretržitá služba)


Vytvorené: 23.05.2014 08:51, Tettinger Marek