Vitajte


Mapka rozmiestnenia nádob na psie exkrementy a stojanov na papierové vrecká na psie exkrementy. Kliknutím na konkrétnu ikonu sa dozviete presnú lokalizáciu objektu vrátane fotografie a intervalu obsluhy, kedy EKO podnik VPS kôš vyprázdňuje.


 Vytvorené: 21.05.2014 11:04, Tettinger Marek