Pohryznutie človeka psom

Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol, ako aj meno, priezvisko a adresu držiteľa psa. Ak tak neurobí, môže mu obec uložiť pokutu do 165 €.
Súčasne je majiteľ psa povinný nahlásiť skutočnosť, že pes pohrýzol človeka mestskej časti, v mieste registrácie. 
Držiteľ psa je povinný umožniť osobe, ktorú pes pohrýzol, nahliadnuť do dokladu o očkovaní psa.

V prípade pohryznutia túlavým psom, musí byť pes odchytený a veterinárne vyšetrený. Ak sa psa nepodarí odchytiť, o postupe liečby človeka rozhodne lekár. Pri obťažovaní a napadnutí psom volajte Mestskú políciu tel. č.: 159 (bezplatná linka), alebo 44 63 48 04-06.


Posledná aktualizácia: 23.05.2014 10:25